NYHEDER

Fyns Militærhistoriske Museum

Et aktivt museum i Odense

2016-05-10-11.50.13
2016-05-10-12.04.49-e1474826092135
09_ny
10-1927-2-reg
11-1932-6-reg
26a-1975-fylr
2018-11-01 13.10.06
Fanebaerer

 Design: Anders Skjødt Sørensen

 Foto: Fremlev

Fyns Militærhistoriske Museum

Vores vigtigste nyheder

Foreløbig foredragskalender for efteråret 2019


Se detaljer under punktet foredrag

14.august:

Ruth Brik Christensen vil fortælle om sit virke som soldaterhjemsbestyrer for KFUM i flere af verdens brændpunkter.


23. september:

Forhenværende brandmester Hans Dal, som har været på lokaliteten adskillige gange, beretter om de allieredes landgang på ”bloody Omaha”.


16. oktober:

Lektor N.P. Frederiksen fortæller om ikke særlig kendte begivenheder i den fynske modstandskamp.


12. november:

Cand. Mag. Harald Jepsen beretter om sovjetiske krigsfanger og ikke-tyske flygtninge på Fyn efter besættelsen.


Ret til eventuelle ændringer i programmet forbeholdes.

Den 16. juni afholdt Danmarks Samfundet med en dags forsinkelse flagfest på Odense Rådhus for at fejre Valdemarsdagen. Et flot og festligt arrangement med underholdning af Hjemmeværnets orkester, taler og en imponerende flagborg.


OV Petersen havde ansøgt Danmarks Samfundet om en flag og en vimpel til vores flotte og historiske 23 meter høje flagstang på kasernen, og da hans ansøgning var blevet imødekomet var han og formanden inviteret til overrækkelse af flaget og vimplen i forbindelse med arrangementet på Rådhuset. Det var dejligt at se at en håndfuld af museets trofaste støtter også havde fundet vej til Rådhuset.


Vores flagstang er nok Odenses og måske Fyns højeste, og kræver et flag på omkring 25 kvadratmeter, som ikke just er lagervare, og det måtte erkendes ud fra størrelsen f det tildelte flag, at vores flagstangs højde var blevet stærke undervurderet, men Danmarks Samfundet tilbød straks at bytte flag og vimpel til den korrekte størrelse, som vi nu afventer modtagelse af.


Vi har glædet os til at kunne markere flagdagene med vores eget flag, uden at skulle låne hos Hjemmeværnet. Vi har jo heller ikke ret til at flage med splitflag som Hjemmeværnets flag jo er, og vi ser frem til snart at kunne hejse vores eget stutflag.

Fyens Militærhistoriske Museum arrangerer nedennævnte datoer to cykelture og en spadseretur rundt til steder i Odense, hvor der udspilledes dramatiske begivenheder under besættelsen 1940 – 45.

 

Lørdag den 25. maj arrangeres en cykeltur på 6 – 7 kilometers længde, som strækker sig fra kaserneporten på Sdr. Boulevard via bymidten til Fruens Bøge og herfra tilbage til kasernen, hvor turen stopper. Der vil under turen blive fortalt  om tildragelserne i forbindelse med folkestrejken i august 1943 med vægten på de militære begivenheder den 29. august. Alle er velkomne til at deltage i turen, vi mødes klokken 1300 ved kasernen medbringende cykel og godt humør.
 

Lørdag den 8. juni vil vi igen mødes ved kaserneporten klokken 1300 og derfra tage ud på en cykeltur af en lidt længere udstrækning end den ovennævnte, nemlig 11 – 12 kilometer. Under turen vil vi besøge nogle af de lokaliteter,  hvor særdeles dramatiske begivenheder fandt sted fra sommeren 1944 og fremefter, da nazistiske terrorgrupper drev deres spil med mord på tilfældige og sagesløse personer og sprængning af bygninger. Som ved den tidligere tur er alle velkomne.


 

Lørdag den 6. juli vil der være mulighed for at deltage i en spadseretur i Odense Centrum, hvor adskillige drab på tilfældige mennesker fandt sted, og hvor mange bygninger  - især i Vestergade og Kongensgade  -  blev sprængt i luften i de sidste måneder af besættelsen. Vi vil mødes ved rådhusets hoveddør mod Flakhaven klokken 1300 og herfra begive os på en tur gennem city.  Turen vil blive 2 – 3 kilometer, så de fleste skulle kunne deltage. 
Spændende nyt:


I får nu her mulighed for at se det færdige prospekt for kasernebygningen's forvandling , til nyt levende museum.


I finder prospekt og info under menupunktet Nyheder / prospekt.

God fornøjelse.


Filen er en PDF som man kan downloade eller læse online

De korte nyheder

Et af løvehovederne på forpladsen til kasernen

Vores flotte M10 , foran vores nye kommende lokaler

Vores gamle museum bliver jævnet med jorden.

Vi er pakket ned og arbejder på nye lokaler

De 2 port bygninger ved kasernen.

Den til venstre er vores "messe" den anden er motionscenter for Odense Garnisions Idrætsforening

Museet har nu lukket for offentligheden indtil vi er kommet på plads i nye omgivelser. Vi holder jer orienteret om forløbet af nedpakning og udpakning i de nye lokaler både her på siden og på museets facebookside.

 

I er meget velkomne til at gå på opdagelse i de mange historier og billeder der ligger her på siden.

 

Hvis I vil følge med i udviklingen på museet kan I gøre det her:

Her i efteråret 2018 har vi sammensat et helt forrygende program. Museet har besluttet at fortsætte museets aktive arbejde med en masse spændende foredrag og arrangementer. I kan følge med på Facebook og på linket her:

Vores referat fra bestyrelsesmøde d. 23 maj er klar. Du kan læse det her


Referat fra seneste bestyrelsesmøde juni 2019

I anledning af slaget ved Isted på denne dag i 1850, havde vi for første gang mulighed for at markere en militær flagdag med vores eget flag, som vi nyligt har fået tildelt af Danmarkssamfundet.


På en flot, solrig dag, hejste OV Petersen, som har stået for ansøgningsprocessen, og Hans Junker Dreiøe vores nye flag. Det næsten 30 kvadratmeter store flag foldede sig ud i den lette brise og alle var enige om at det var et enestående smukt syn at betragte de rød-hvide farver på toppen en af Fyns højeste flagstænger. 

Vi har forsat masser af aktiviteter

Her var det Generalløjtnant Lollesgaard, som talte om sin tid i Mali

© All Rights Reserved.