Foredrag

Foredragene afholdes på anførte datoer kl. 19 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.

Entreen er gratis for medlemmer af museumsforeningen og foreløbig under ombygningen også gratis for ikke medlemmer. Der modtages gerne frivillige bidrag til driften via MobilePay. (69 53 39)

Parkering kan ske frit på kasernens parkeringsplads på adressen Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C, kun ca. 200 m fra Dannevirke. 

Adgang til kasernen når man kommer inde fra byen: kør ca. 200 m forbi Dannevirke og drej direkte ind ad hovedporten.

Når man kommer ude fra: passer lyskrydset ved hospitalet, foretag en u-vending i næste lyskryds og kør ca. 200 m forbi Dannevirke og drej direkte ind ad hovedporten.


Til deltagere under foredrag på Dannevirke:

adgangsbegrænsning på 50 personer

 

- Ved ankomst til bygningen skal alle personer bære mundbind.

- Bemærk begrænset antal personer i de enkelte rum.

- Når man sidder ned til middag, foredrag, generalforsamling o. lign.
må man aflægge mundbindet.

- Lige så snart man rejser sig fra sædet (for at hente mad, øl eller på toilet)
skal man
 anlægge mundbindet.

- Mundbindet kan aflægges endeligt, når man forlader bygningen.

- Dannevirke har et begrænset antal mundbind, som koster 5 kr.

6.oktober 2020 :

Murer Lars Larsen vil berette om de danske, der i 1939/40 rejste til Finland for at hjælpe finnerne i deres kamp mod russerne

18. november 2020:

Skibsinspektør Mogens Højstrup Sørensen fortæller om livet i Søværnet i tre generationer.


19. januar 2021:

Chefsergent  Holger Thor Nielsen fortæller om danske  familiemedlemmer i tysk tjeneste under krigen.

16. februar 2021:

Marinearkæolog Hans Dal vil fortælle om D-dag, denne gang om det engelske raid mod Pegasus-broen og Merville-batteriet

 

2. marts 2021:

Forhenværende politiassistent Martin Q. Magnussen vil fortælle om:

”De fra rigsarkivet stjålne nazi-dokumenter”.

Det var foredragsholderen, der som ung politimand kom på sporet af de omfattende tyverier og fik skandalen til at rulle.

Efter foredraget vil der være mulighed for at købe den bog, som Martin Q. Magnussen har skrevet om sagen

 

17. marts 2021:

Generalmajor Michael Lollesgaard gør rede for de tanker der gøres om hæren i nutiden og i fremtiden

 

21. april 2021:

Cand.Mag. i historie Harald Jensen vil fortælle om krigsfanger og ikke-tyske flygtninge på Fyn efter 5. maj 1945