Foredrag

Fyns Militærhistoriske Museum

Et aktivt museum i Odense

2016-05-10-11.50.13
2016-05-10-12.04.49-e1474826092135
09_ny
10-1927-2-reg
11-1932-6-reg
26a-1975-fylr
2018-11-01 13.10.06
Fanebaerer

 Design: Anders Skjødt Sørensen

 Foto: Fremlev

Foredrag

CORONA VIRUS

 

Kære alle Milmus’ medlemmer og støtter.

VÆR VENLIG IKKE AT MØDE OP 9. APRIL PÅ KASERNEN


 

I lyset af den alvorlige situation vi i øjeblikket befinder os i og de anbefalinger som myndighederne har givet, har vi besluttet at vore planlagte aktiviteter må aflyses. Vores aktivitetsansvarlige har andetsteds informeret om, at vores foredragsrække er suspenderet, ligesom en startdato for cykelturene i byen heller ikke kan gives for nuværende.

Aflysningerne omfatter ikke mindst det arrangement vi skulle have afholdt i forbindelse med højtideligholdelsen af 9. april. Forsvaret har lukket for alle ikke-operative aktiviteter og vil derfor ikke kunne sende repræsentanter eller lægge den krans der er tradition for. Vi havde, i anledning af 80-året for besættelsen planlagt et lidt større arrangement end vi plejer, men vi kan ikke forsvare at bringe en større gruppe mennesker sammen som tingene står, da det vil være mod given vejledning. 

Planen var også at efter højtideligheden ville vi foretage den officielle åbning af vores nyistandsatte stueetage med vores særudstilling om besættelsestiden. Dette arrangement kan heller ikke gennemføres, vi havde tænkt at invitere alle vores gode støtter sammen med vores medlemmer til åbningen så vi kunne vise hvor fint der er blevet, men det er selvfølgeligt heller ikke muligt. Arbejdet med planlægning af udstillingen fortsætter, men opstillingen udskydes indtil videre og en ny åbningsdag for vores første etape af renoveringen kan i øjeblikket ikke fastsættes.

 

De bedste hilsener

 

Lars Neumann

Formand

Foredragene afholdes på anførte datoer kl. 19 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr.
Boulevard 15, 5000 Odense C.
Entreen er gratis for medlemmer af museumsforeningen og foreløbig under ombygningen også gratis for ikke medlemmer.
Parkering kan ske frit på kasernens parkeringsplads på adressen Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C, kun ca. 200 m fra Dannevirke.
Adgang til kasernen når man kommer inde fra byen: kør ca. 200 m forbi Dannevirke og drej direkte ind ad hovedporten.
Når man kommer ude fra:
passer lyskrydset ved hospitalet, foretag en u-vending i næste lyskryds og kør ca. 100 m inden indkørsel  til højre ad hovedporten.


Ret til eventuelle ændringer i programmet forbeholdes.

15.januar:

Lektor i samtidshistorie Therkel Stræde vil fortælle om folkevognsfabrikkernes rustningsproduktion og Hitlers vision om motorisering af det tyske folk.

11. februar:

Oversergent Jacob Panton tager os med til Afghanistan og fortæller om sin tjeneste som kampvognskommandør og omstændighederne hvorunder han blev såret.

Grundet smittefaren aflyser Fyns Militærhistoriske Museum  foreløbig al udadrettet virksomhed. Således aflyses det tidligere annoncerede foredrag den 23./03. 2020.23. marts:

Cand.mag. Harald Jepsen vil berette om russiske krigsfanger og ikke-tyske flygtninge i Odense efter 5. maj 1945.

Grundet smittefaren aflyser Fyns Militærhistoriske Museum  foreløbig al udadrettet virksomhed. Således aflyses det tidligere annoncerede foredrag den 21./04. 2020.


21. april: 

Marinearkæolog Hans Dal fortæller om to britiske kommandoraids rettet mod Pegasus-broen og Merville-batteriet natten mellem 5. og 6. juni 1944.

 

Cykelture

 

Det vil vare nogen tid inden MILMUS kan slå dørene op for publikum. Men der er forberedt anden virksomhed, som vil blive påbegyndt, når foredragssæsonen er ovre til foråret. I løbet af afvigte sommer afvikledes et par cykelture og en spadseretur rundt i byen. Det var ture, som gik til lokaliteter, hvor der skete dramatiske begivenheder i løbet af den tyske besættelse i 1940-erne. Det var en aktivitet, som tiltrak et absolut pænt antal deltagere og derfor vil denne aktivitet blive gentaget i sommeren 2020.

Der arrangeres fire cykelture, som starter ved kasernen på Sdr. Boulevard kl. 13 de anførte datoer. Turene vil vare 2 – 3 timer, den korteste er på 4 – 5 km og den længste på 8 – 9 km. Der gøres holdt ved steder, hvor der skete voldsomme begivenheder, og disse vil blive beskrevet af rundviseren.

Så her er måske en mulighed for at se og høre om detaljer fra vores bys historie, som man ikke kendte før.

Så mød ved kaserneporten medbringende cykel og godt humør.

Turene er fastlagt som følger:


23 maj:
I foråret 1943 var sabotørerne gået i offensiven, ikke mindst her på Fyn. Værksteder og fabrikker, der arbejde for besættelsesmagten, saboteredes, og stikkere blev likvideret.


20 juni:
Terrorgruppen Petergruppen ”besøgte” Odense adskillige gange. Sidste gang, blot et par måneder før krigen sluttede, myrdede og sprængte den værre end nogensinde tidligere.


18 juli:
Kampen mellem modstandsbevægelsen og terrorgrupperne blev mere og mere forbitret, som tiden gik, ikke mindst i vores by.


29 august:
Demonstrationer og folkestrejke var det, der prægede august 1943. Kulminationen kom d. 29. august, da tyskerne havde sat sig for definitivt at sætte den sidste rest af den danske hær og flåde ud af spillet. Det gik ikke stille af, allermindst på Fyn.

 

Ret til eventuelle ændringer i programmet forbeholdes.

Fyns Militærhistoriske Museum

Sdr.Boulevard 21

5000 Odense C

2140 1585

milmus@milmus.dk

Webmaster: Anders Skjødt Sørensen Foto: Fremlev
© All Rights Reserved