NYHEDER

Fyns Militærhistoriske Museum

Et aktivt museum i Odense

2016-05-10-11.50.13
2016-05-10-12.04.49-e1474826092135
09_ny
10-1927-2-reg
11-1932-6-reg
26a-1975-fylr
2018-11-01 13.10.06
Fanebaerer

 Design: Anders Skjødt Sørensen

 Foto: Fremlev

Fyns Militærhistoriske Museum

Kontaktdetaljer, konto- og registreringsoplysninger KLIK HER

Vores vigtigste nyheder

Desværre må vi igen lukke ned grundet Corona.

JULEHILSEN TIL MILMUS’ TROFASTE STØTTER

 

 

Kære alle!

Et højst usædvanligt år rinder mod enden. Vi har som så mange andre været påvirket af restriktionerne og den generelle situation omkring Corona pandemien. Det har forsinket vores længe ventede åbning og vore frivillige har ikke kunnet mødes i en længere periode. Vi har måttet aflyse størstedelen af vores planlagte aktiviteter, foredrag og cykelture især, men alligevel er der sket en masse i årets løb på alle fronter.

 

Første fase af projektet, renovering af stueetagen i Kommandantbygningen er fuldført ved hjælp af en bevilling på 2 mio. kroner på finansloven 2019. På grund af ret strenge brandkrav blev budgettet presset hårdt, det oprindelige budget beregnedes ud fra en pris på 10.000 kr. pr kvadratmeter, idet etagen dækker 200 kvadratmeter. Der var budgetteret med at forskellige installationer kunne betales at statsmidlerne, men dette blev ikke muligt. Blandt andet stilledes krav om branddøre, automatisk brandgardin og brandisolering af trappevanger og loft i det fulde forløb af både for- og bagtrappe. Da bygningen samtidigt er yderst nedslidt var en total udskiftning af alle installationer nødvendig, både VVS og el, ligesom der skulle opsættes ventilationsanlæg med varmeveksler osv.

 

Det lykkedes at fuldføre den bygningsmæssige del af projektet og dække alle håndværkerudgifter med finanslovsmidlerne ved at undlade at inkludere belysning, internet, AV-udstyr, inventar etc. og ved at museets frivillige påtog sig en meget stor del af arbejdet. De frivillige har stået for al nedbrydning og nedtagning af installationer, tapet og gulvbelægning, bortkørsel af affald, reparation af murværk med f. eks flytning og tilmuring af døre og reparationer efter håndværkere. Vores arkitekt har skønnet værdien af de frivilliges arbejde til en værdi af 3-400.000 kr. Da håndværkerne afleverede projektet lige efter nytår, fortsatte de frivillige med indretning af lokalerne, blandt andet med opstilling af fast inventar i reception, bibliotek og skolestue, og opstilling af faste montrer, både de meget komplekse montrer vi fik lov at nedtage på det gamle HCA-museum og nogen af vore egne fra det tidligere domicil i Dannebrogsgade. Vi er så heldige at have frivillige med forskellige professionelle baggrunde, således at for eksempel renovering af belysningssystemet i HCA-montrerne, opsætning af belysning i lokalerne etc. kunne udføres af vore egne folk.

 

Det lykkedes os at få midler fra diverse fonde til at indkøbe det inventar som vi måtte trække ud af budgettet for finanslovspengene. Således har vi rejst midler til bogreoler i vore tre biblioteksrum, lysskinner og spots i alle udstillingsrum, samt diverse belysning på hele etagen. Vi har ligeledes fået støtte til en moderne WiFi installation således at museets personale og de besøgende har en hurtig netadgang og vi har også kunnet indkøbe en moderne, interaktiv projektor og whiteboard til skolestuen, således at lærere og elever, som besøger os, har udstyr tilsvarende det som de anvender i den daglige undervisning. Sidst har vi fået en tildeling fra Albani fonden til at bringe sikkerhedsniveauet i bygningen helt i top, men overvågning, kameraer, halogenspots, opgraderede låse osv. Vi har rejst over 150.000.- kroner, primært fra lokale fonde, til inventar og indretning.

 

I øjeblikket er de sidste to faste montrer under færdiggørelse. De frivillige har næsten afsluttet håndværkerklargøringen af 1. salen og arbejder derudover med brandisolering i kælderen, hvilket ligeledes næsten er afsluttet. Vi er desuden i gang med at indrette den del af kælderen som skal indeholde vores magasiner, værksted og personalerum. Dette andrager ca. to tredjedele af kælderarealet, og bortset fra de opgaver der skal udføres af autoriserede håndværkere, og som vi håber vil kunne blive finansieret via lokale fonde, udfører vi selv alt arbejdet. De frivillige har i årets løb udført andre projektet omkring kasernebygningerne. Vi har haft vores 23 meter høje flagstang lagt ned for maling og vedligeholdelse og sandblæsning og rustbeskyttelse af jernkonstruktionen som holder flagstangen, således at vi nu på flagdagene kan hejse det næsten 30 kvadratmeter store flag, som Danmarkssamfundet skænkede os. Vi har også fået malet vinduer og døre i arrest- og vagtbygningerne og skodderne i kommandantbygningen og bragt plænen ved flagstangen og udenoms arealerne generelt i ren og velholdt stand, således at hele det tidligere noget forsømte område nu fremtræder velholdt og indbydende.

 

Næste etape i renoveringen er installation af en elevator, som er budgetteret til 1,5 mio. En sådan er et lovkrav af hensyn til at alle har adgang til alle niveauer i bygningen, og den er derfor en nødvendighed for at istandsættelse af næste etage kan påbegyndes. Vi fik desværre afslag fra Mærsk fonden på vores ansøgning om støtte til dette, og vi har derfor i samarbejde med vores forskellige støtter og rådgivere omlagt strategien, således at vi nu arbejder med at søge forskellige større fonde om delfinansiering af et samlet projekt bestående af elevator og renovering af 1. salen, som i sin helhed skal indrettes til udstilling. Vi har etableret kontakter til nøglepersoner i flere af disse fonde og arbejder i øjeblikket på ansøgningerne.

 

Vi åbnede museet for offentlig adgang ultimo september, efter forsinkelser blandt andet forårsaget af Corona restriktioner. Vores første udstilling, som er en særudstilling om besættelsen opstilledes i samarbejde med historikere fra SDU og Våbenhistorisk Selskabs medlemmer, har været godt besøgt, både af individuelle gæster og af grupper af særligt interesserede og skoleklasser. Medens denne udstilling løber opstiller vi i samarbejde med Hjemmeværnets historiske udvalg vores første permanente udstilling om Hjemmeværnet på Fyn som vi håber kan åbne i foråret 21.

 

Året har også været brugt på at styrke og udvide vores netværk, og vi har skabt nye kontakter og haft besøg af mennesker som vi kan trække på i fremtiden, både praktisk og med råd og vejledning, såvel vedrørende rejsning af midler som i museale spørgsmål. Vi har etableret et meget frugtbart samarbejde med UCL, som arbejder med at udvikle vores koncept for de guidede ture vi tilbyder i byen og med skabelse af undervisningsmateriale for de skoleklasser som besøger os, ligesom vi er ved at indgå aftale om at modtage praktikanter fra UCL i museet. Vi har et frugtbart samarbejde med Odense Kommune, hvorfra vi har modtaget støtte fra ’Åben Skole’ puljen, som anvendes til projekterne som vi arbejder sammen med UCL om, ligesom vi har indgået en aktivitetsaftale med kommunen hvor vi skal levere arrangementer til borgerne af forskellig art.

 

Om end der er en stor opgave forude, ikke mindst med rejsning af midler til de opgaver der venter, er vi fortrøstningsfulde. Der er en enestående motivation og vilje til at gøre en indsats hos de frivillige, og rent faktisk betyder den lidt langsommelige proces, at de frivillige, som det fremgår ovenfor, får mulighed for at påtage sig en langt større del af opgaverne, med den positive konsekvens det har på budgettet. Vi sætter fortsat barren højt og stræber mod at skabe et museum der, om end det drives af ikke-professionelle museumsfolk, lever op til hvad besøgende kan forvente, både formidlingsmæssigt og hvad angår standarden af renoveringen.

 

En stor tak til alle Jer som støtter os, det være sig I der betaler kontingent, I som trofast møder op hver uge og tager en tørn med de praktiske opgaver, kustodetjeneste osv og I som bidrager med råd og støtte, sponsorater og meget mere. I ønskes en glædelig jul og et godt nytår, med håbet om at vi i 2021 vil kunne vende tilbage til mere normale tilstande, og at det vil blive året hvor vi kan igangsætte den næste fase af renoveringen.

 

De varmeste hilsener

Lars

De korte nyheder

Kære gæster i vores museum.

De seneste Corona regler betyder ændringer for vores museum:

Der vil være begrænset adgang.

Det betyder for tiden max 8 besøgende ad gangen.

Mundbind medbringes og skal fra torsdag 29-10 bæres under hele besøget.

Begrænset antal kan købes i receptionen for 5 kr. stykket.


Åbning af Fyns Militærhistoriske Museum

Åbningstema:
Fyn under besættelsen med vægt på modstandskamp og vilkår under krigen.

Fyns Militærhistoriske Museum i Hjemmeværnsbladet.

Se på side 66 i bladet.

Der er en artikel om vores museum

Den 3. september 2020 fik Fyns Militærhistoriske Museum besøg af Anders Refn, instruktør og manuskriptforfatter på "De forbandede År". Vores medlem, Claus D. A. Skaarenborg, som har fungeret som historisk konsulent og researcher på filmen, havde fået en forespørgsel fra Anders Refn om han måtte se museet og særudstillingen, der er under opbygning. Anders Refn medbragte plakater fra filmen, som han signerede til museet og som vil blive ophængt i udstillingen. Efterfølgende så han museets særudstilling om besættelsen 9. april 1940 - 5. maj 1945, som man netop er ved at lægge sidste hånd på og som forventes åbnet den 28. september. Udstillingen er skabt i et samarbejde mellem Fyns Militærhistoriske Museum, Vaabenhistorisk Selskab og historikere fra SDU. 

Claus D. A. Skaarenborg blev i starten af 2019 kontaktet af produktionen som stod for storfilmen ‘De forbandede år’, som spurgte, om han ville fungere som researcher på filmprojektet. Claus D. A. Skaarenborg har bidraget med sin viden indenfor flere af sine hovedinteresseområder som f.eks. uniformering, danske frivillige i Finland, Frikorps Danmark samt mange andre detaljer. ‘De forbandede år’ er Anders Refns største og mest ambitiøse filmprojekt til dato. Han har brugt 20 år på at researche, skrive manuskript og forberede dette store danske filmdrama, der skildrer krigens nådesløse greb om en dansk familie under de første år af besættelsen fra 1940 og frem til 1943. En tid hvor samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland var en realitet. 

Der var mange der efter at have set ‘De forbandede år’ syntes at filmen sluttede lidt pludseligt i 1943. Det er dog blevet offentligt kendt at Anders Refns film om familien Skov under Anden Verdenskrig får en opfølger med titlen ”Opgøret”.

Den kommende film vil tidsmæssigt foregå fra foråret 1943 til sommeren 1945, hvor Danmark blev befriet fra besættelsesmagten. Jesper Christensen og Bodil Jørgensen, medvirker igen, og det samme gør de unge talenter Mads Reuther og Gustav Dyekjær Giese. ”De forbandede år 2 – Opgøret” går efter planen i optagelser til februar 2021 med planlagt biografpremiere i januar 2022.

Fyns Militærhistoriske Museum

Sdr.Boulevard 21

5000 Odense C

2140 1585

milmus@milmus.dk

Webmaster: Anders Skjødt Sørensen Foto: Fremlev
© All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend