Bøger-aviser-musik

Titel

Forfatter

Pris

Desertør til fronten

O.C. Brøndum

50,00

I engelsk uniform – Dagbogsnotater 1945-48 fra England og Italien

Knud Brøns

50,00

En illegal dagbog – Fra Vestre fængsel og Frøslev lejren

Jørgen Pedersen

50,00

Danske frivillige i den engelske hær 1945 – 1948

Speciale udarbejdet af:Jakob Knud Bro Lorenzen &Jakob Helth Lønborg

100,00

Imperium i forfald

Carl Ulrich

75,00

I kajakkens kølvand

Harry Henriksen

50,00

OY-BYX Et svæveflys historie

Carl Ulrich

75,00

Et ganske særligt liv – En veteran fortæller

K.V.A. Nitschke

50,00

Museets bogsamling indeholder bøger, der i stor udstrækning dækker de epoker, som udstillingen er bygget op over.

Bøgerne kan lånes.

I hovedtrækkene omfatter bogsamlingen følgende afsnit:

– Krigshistorie fra perioden 1614 – 1914

– 1. Verdenskrig

– 2. Verdenskrig

– Forskellige staters forsvar

– Danske styrkers domiciler

– Udenlandstjeneste

– Hjemmeværnet

– Besættelsestiden og modstandskamp.

Derudover findes et bredt udsnit af bøger vedrørende danmarkshistorie, strategi og taktik, politik, hær, søværn, flyvevåben samt fotoalbums,scrapbøger og udklipsbøger med tilknytning til det fynske forsvar. (se “Bogsamling”)

Der tilgår fortløbende en mængde aviser, løbesedler, illegale blade, evakueringsinstrukser, vejledninger o.l. fra besættelsestiden. Disse er arkiveret i kronologisk orden og

af aviser kan ses: National Tidende, Fyens Stiftstidende, Fyns Tidende, Fyns Social-Demokrat, Fyns Venstreblad, Politiken samt Berlingske Tidende.

Af illegale blade kan ses: De Frie Danske, Nyt over Atlanten,Trods alt, Land og Folk, Frit Danmark, Vi vil vinde (med omslaget “Vore danske skove”), Vi Danske, Budstikken, Udkiggen, Hilsen fra England, Den Danske Herold, Folkeviljen, Hjemmefronten, Fritidskæmperen, Danske Tidende, Danskeren, De Frie Danske, Dansk Maanedspost, Studenternes Efterretningstjeneste, Niels Jydes Breve, Kirkens Front, bl.a med Landbo-Tillæg, Kirkelig Pressetjeneste, Den Danske Parole, Observatøren, Nordens Frihed, Vejen frem, De Samvirkende Fagforbund, Grænsevagten, Hjemmefronten, Hjemmefrontens Nyhedstjeneste, Folk og Frihed, Nyhedstjenesten,  Nordisk Front, Fri Presse, Frihedskamp og Frihedsråd og Når Danmark atter er frit. Endvidere findes flere særnumre af flere af bladende omhandlende særlige hændelser samt nyheder kastet ned fra fly.

 

Nytilgåede bøger pr. 21 APR 2010

– Allieret lune, tegninger og anekdoter om krigen i Allieret belysning

– Peter Birkelund, “De loyale oprørere”, Odense Universitetsforlag, 2000

– Knud J.V. Jespersen, “Den Danske Brigade i Sverige 1943-45”, Gyldendal, 1993

– Edvard Andersen, “Underjordisk humor”, Westermann, 1945

– Erik Frost, “Den Danske Brigade i Sverige 1943-45, DANFORCE, 1989

 

Militær marchmusik

 

Museets samling af militær marchmusik omfatter mere end 250 LP-plader fra følgende lande:

Danmark, Holland, England, Frankrig, Polen, Rusland, Sverige, Tyskland, Amerika, Østrig og Belgien.

Musikken kan høres på museets musikanlæg.

Bøger til salg

Følgende bøger sælges på museet:

 

Musik til salg

Følgende musik, der er indspillet af Fynske Livregiments Musikkorps, kan erhverves på Militær Historisk Samling:

Fynske Livregiments Musikkorps spiller klassisk og rytmisk

Musikken er indspillet i anledning af regimentets 375 års jubilæum

Findes på LP og kassettebånd.

Pris kr. 20,00

 

 

Tidligere udgivelser:

Fynske Livregiments Musikkorps, “Der er noget i luften”

indeholder julens musik med kgl operasanger Jørgen Klint og Odense Motetkor.

Findes på LP og kassettebånd.

Pris: kr. 20,00

 

 

Musikkorps Fyn – 100 Years of Military Music from H.C. Lumby to Chr. Larsen.

Findes på kassettebånd.

Pris: Kr. 20,00