Den store nordiske krig

De skånske landsdele skulle erobres tilbage…

Fynske Regiment blev overført til den 14.000 mand store styrke som gik i land ved Råå den 12.nov 1709.

Den 11.marts 1710 deltog Fynske Regiment i slaget ved Helsingborg (svenskerne ført af Magnus Stenbock), et slag som tabtes, og derefter overførtes regimentet til Sjælland.

I april 1711 afmarch til Holsten, de svenske besiddelser i Nordtyskland skulle erobres. En del af hæren, der iblandt Fynske Regiment, belejrede Stralsund. Fynske Regiminet holdt fæstningen indesluttet indtil august 1711.

I august 1712 blev Fynske Regiment sejlet til hertugdømmet Bremen, hvor regimentet var med til at belejre fæstningen Stade, som overgav sig efter en måneds belejring.

Regiments chef, oberst von Eyndten, fik ordre til at afmarchere til fæstningen Tönning med regimentet og her deltage i belejringen af denne fæstning. Meget snart måtte fæstningens kommandant, pga. proviantmangel bede om kapitulation. Kommandanten var general Magnus Stenbock, som omtrent 3 år tidligere havde besejret os ved Helsingborg.

Magnus Stenbock

Magnus Stenbock overgiver fæstningen Tönning til Frederik IV 1714

Oberst Jesper Friis’ våbenskjold

I 1715 blev Fynske Regiment sammen med andre regimenter beordret mod Rügen for først at indtage denne ø, dernæst for at indtage fæstningen Stralsund, hvor den svenske konge, Karl XII, befandt sig.

Den blev erobret den 17.december 1715, stormet af en kolonne på 1000 mand under kommando af Fynske Regiments chef, Jesper Friis, som overtog regimentet i 1713. Det kom til en voldsom og forbitret kamp, hvor 800 af de 1000 angribende soldater blev dræbt eller såret.

Blandt de sårede var regimentets chef, oberst Jesper Friis, som var så medtaget at han senere døde på lazarettet.

Kort efter nytår i 1716 fik regimentet ordrer til hjemmarch. Det første halvandet år hjemme gik med kystbevogtning på Østfyn, da man frygtede et svensk landgangsforsøg på Fyn eller Sjælland.

Kong Karl XII var imidlertid trængt ind i Sydnorge. For at forstærke den norske hær, blev en bataljon fra Fynske Regiment sammen med fem andre bataljoner i juli 1717 overført til Norge.

Det meste af året 1718 gik for den fynske bataljons vedkommende med så vidt muligt at forhindre svenske tropper i at fouragere omkring Svanesund.

Men natten mellem d.10. og 11. december blev kong Karl XII, på lidt mystisk vis dræbt af et skud foran fæstningen Frederiksten. Kong Karl havde været den eneste, som var interesseret i at fortsætte krigen, svenskerne var trætte og kede af den lange krig, som på alle måder udvandede deres land. Den endelig fredslutning fandt sted d. 3.juli 1720.