Prospekt

Med udgangspunkt i Fynske Livregiments historie og Odense som garnisonsby og de mange fynboer der har gjort tjeneste i Forsvaret vil Fyns Militærhistoriske Museum:


- Opbygge et center for formidling af en fortid, som er væsentlig for at forstå vores nutid.


- Fortælle om Fynske Livregiments lange historie og forsvaret på Fyn.


- Gennem de genstande og vidnesbyrd, som museet råder over, præsenteres personlige historier om de mennesker, der har været involveret i de begivenheder, som militæret på Fyn har deltaget i.


- Tiltrække skoleklasser, soldaterforeninger, historisk interesserede og den almindelige borger uden speciel militærhistorisk viden.


-Tilrettelægge formidlingen så forskellige kategorier af besøgende alle får en god oplevelse og perspektiveret betydningen af forsvaret på Fyn og de mange sidehistorier, der knytter sig hertil.


-Tilbyde faciliteter, så interesserede kan mødes på tværs af foreninger og interesser i et givende samarbejde om at bevare og levendegøre en vigtig del af Fyns og Danmarks historie.


-Fortsætte indsamlingen af effekter og fortællinger til illustration af interesseområdet og opbygningen af et unikt bibliotek og arkiv med militærhistoriske skrifter, bøger, tekniske manualer etc., samt ikke mindst de
mange personlige arkiver.


-Gennem etablering af studiepladser tilbyde faciliteter for forskning, f.eks. i personalhistorie og være en kilde, som kan anvendes af en bred kreds af borgere, studerende og elever fra skoler, gymnasier og
universiteter ved udarbejdelsen af projekter.


-Gøre museet til et levende studie- og praktiksted for studerende, skoleelever og historisk interesserede borgere.


-Blive et samlingspunkt for grupper og foreninger med militær tilknytning, såsom soldaterforeninger, frivillige organisationer med tilknytning til Forsvaret og militærhistoriske foreninger.


-Med etablering af auditorium og mødefaciliteter blive en ramme for foredrags- og mødevirksomhed specielt målrettet foreninger og interesseorganisation med tilknytning til forsvaret og interesse for militærhistorie i
bred forstand.


-Fortsætte udviklingen af samarbejdet med Veteranhjemmet i Odense og blive en del af tilbuddet til de veteraner, som benytter hjemmet.

De kan knyttes til museet som kustoder og/eller som rådgivere ved opstilling af
vores udstilling om danske soldaters tjeneste i udlandet.


-Bevare et historisk bygningskompleks – den eneste tilbageværende uændrede kasernebygning med tilhørende porthuse, forplads og ikke mindst mindesmærket for de faldne soldater den 9. april 1940 og under besættelsen