Musikkorpsets koncert 2014

(Introduktion ved Niels Hansen) :

Søndag den 16. november 2014 holdt Fynske Livregiments Musikkorps koncert i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus, – 17 år efter musikkorpsets nedlæggelse. I anledning af 400 året for oprettelsen af Fynske Livregiment havde man efter ide fra Fyns militærhistoriske Samling (HISAM) samlet et orkester af musikere, der alle i løbet af deres karriere havde haft tilknytning til musikkorpset, enten som faste musikere eller som midlertidigt ansatte. Jesper Lundgaard var solist og konferencier. Johannes Lollesgaard og Erik Hammerbak fortæller her om baggrunden for koncerten:

Hjertelig velkommen til jubilæumskoncerten. Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM() byder hjertelig velkommen til koncerten som afholdes for at markere Hærens 400 års dag.   Den 17. november 1614 gav Christian IV ordre til at der skulle oprettes en national milits. Et kompagni på 199 mand blev indkaldt på Fyn. Det kompagni dannede senere stammen til Fynske Livregiment. Fynske Livregiment blev nedlagt i 1991. Fyns Militærhistoriske samling blev oprettet i 1983 på Odense kaserne. Ved nedlæggelsen af kasernen blev samlingen placeret på Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. Samlingen indeholder Fynske Livregiments historie, besættelsen af Fyn 1940 – 1945, den fynske modstandsbevægelses virke og fortjenester, danskere i engelsk tjeneste, danskere i FN tjeneste og Hjemmeværnets historie. Samlingen besøges hvert år af mere en 2000 personer, heraf mange skoleelever, som får en orientering specielt om besættelsestidens historie. HISAM-samling drives af ulønnede, frivillige gamle soldater, der med stor iver og engagement viser rundt i samlingen. Den daglige leder – kaptajn O.V. Pedersen – bruger meget tid på at besvare spørgsmål fra historieinteresserede mennesker fra hele landet.   Odense Kommune har opsagt lejemålet på Kragsbjerggård ultimo 2015, men har lovet at finde en mere central placering i Odense til samlingen HISAM har med koncerten og udstillingen i Historiens Hus ønsket at give en gave til fynboerne som tak for 400 års tilstedeværelse på øen. Samtidig har vi ønsket at støtte arbejdet for de hjemvendte soldater, der er skadet på sjæl og legeme efter tjeneste i udlandet. Arrangementet er støttet af fonde, foreninger og enkeltpersoner, og overskuddet går ubeskåret til arbejdet med at forbedre de sårede soldaters liv.

 

Med venlig hilsen Johannes Lollesgaard, formand for HISAM

 

VELKOMMEN TIL KONCERT

 

 

Fyens Stiftstidende, lørdag 15. november 2014.

Da HISAM i foråret 2013 luftede idéen om en jubilæumskoncert med et orkester bestående af tidligere musikere fra det nedlagte Musikkorps Fyn for mig, tænkte jeg: Det kan umuligt lade sig gøre! Deltagerne fra det gamle orkester er spredt for alle vinde over det ganske land, nogle lever ikke længere og andre har forlængst lagt instrumentet på hylden. Og hvor mange af de stadigt aktive musikere vil overhovedet være interesseret i at ofre en hel weekend på et sådant foretagende? Og hvad med økonomien i et sådant foretagende? Hvad det sidste angik lovede HISAM, at det skulle de nok sørge for, så efter lidt betænkningstid besluttede jeg, at forsøget skulle gøres.   Stor var min overraskelse, da det viste sig, at ikke færre end 42 musikere – alle med tidligere fast- eller midlertidig ansættelse ved Fynske Livregiment – ikke bare var interesserede i at deltage, men oven i købet gav udtryk for begejstring over at skulle mødes med gamle kolleger og spille for et entusiastisk fynsk publikum, nøjagtigt som i de gode gamle dage. Resultatet ser De foran Dem, kære publikum: Et orkester med en aldersmæssig spredning fra midt i fyrrerne til sidst i firserne, og med repræsentanter fra både vore tilbageværende militærorkestre og vore førende symfoniorkestre såvel som pensionister (jeg selv inclusive).   Programmet for en sådan koncert måtte naturligvis inkludere vore 2 mest kendte militære komponister fra Odense: Carl Nielsen og H.C. Lumbye. Og hvad den odenseanske militærmusik yderligere angik, måtte Danmarks ældste regimentsmarch og Paul Jacobsens regimentsmarch til Fynske Livregiments 350 års jubilæum ”Fast i nød” også være at finde. Derudover var der frit valg på alle de musikalske hylder, som MUK/FYN forlystede sit trofaste publikum med i firserne og halvfemserne, hvoraf ikke mindst de underholdende genrer vandt gehør. Resultatet kan ses på omstående sider. Jeg håber, at alle kan genfinde ét og andet, som retfærdiggør gennemførelsen af denne enestående koncert. Rigtig god fornøjelse i selskab med ”DET GENOPRETTEDE MUSIKKORPS FYN”.

 

Erik Hammerbak, Musikdirigent

 

 

 

KONCERTPROGRAM

 

 

Indledning          :  Kronprinsens Parademarch

Chr. Larsen         :  Montgomery March

Carl Nielsen        :  Forspil til 2. akt af op. ”Saul  og David”

 

Tale af chefen for Totalforsvarsregion Syd, oberst Agerskov

 

Emil Reesen                         :  Sangen har vinger, fra oprt. ”Farinelli”.  Solist: Jesper Lundgaard

H.C. Lumbye                        :  Dronning Louise Vals

Flemming Neergaard         :  Den danske hærs Honnørmarch

I. Berlin / Børge Wagner    :  I Can Do Better, fra musicalen ”Annie Get Your Gun”.  Solister: Per Hyttel, trompet, Anders Christensen,                                                            trombone

Andersson / Ulvaeus          :  Anthem, fra musicalen “Chess”.  Solist: Jesper Lundgaard

Carl Nielsen                         :  Udtog af op. ”Maskarade”

 

Tale af borgmester Anker Boye

 

Ludvig Rasmussen             :  Regimentsadjudantens Galop

Freddie Mercury                 :  Bohemian Rhapsody

Ch. Aznavour                      :  She.  Solist: Jesper Lundgaard

Arr. Axel Windfeld               :  Leo Mathisen Medley

Augustin Lara                     :  Granada.  Solister: Martin Cholewa, Henrik Hou Feddersen, trompet

Arr. Helmer Olesen             :  Mills Brothers Fantasy.  Solister:  Flemming  Welander, trombone samt Erik Hammerbak, Per Hyttel og Ole Caspersen

John Denver                       :  Perhaps Love.  Solister: Jesper Lundgaard, Martin Cholewa

John Paul Young                :  Love Is In The Air.  Solist: Jesper Lundgaard

Paul J. Jacobsen                :  Fast i Nød.  Fynske Livregiments Parademarch

Ekstranumre                       :  H. C. Lumbyes Champagnegalop

                                               Gamle Odense  (fællessang – Jesper Lundgaard og publikum)

 

 

FLR Musikkorps – genoprettet 16 NOV 2014 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ”genoprettede” musikkorps. Tidligere fastansatte musikere er markeret med *.

 

Forreste række, fra venstre: Gert Skovlod Hattesen, piccolo.  Per Iversen*, trompet.  Per Hyttel*, cornet.  Mads Lunde, trompet.  Martin Corfix, trompet.  Charlotte Simonsen, horn.  Olav Plough Jørgensen*, trompet.  Bent Graversen, cornet og flygelhorn.  Torben Sminge, flygelhorn.  Alf Vestergaard Nielsen, trombone.  Barbera V. Laursen, euphonium.  Bettina E. Jensen*, trombone.  Inge Haaning*, horn.  Anders Christensen*, trombone.  Kurt Jensen*, euphonium.  Kim Thorsen, baryton.  Ole Koch Sørensen*, trombone.  Erik Hammerbak*, musikdirigent.

 

Bagerste række (på forhøjningen), fra venstre: Rolf Persson, trompet.  Ole Caspersen, slagtøj.  Klaus Heil, tuba.  John Olsen, trompet.  Jens Chr. Lietzen, tuba.  Jan Jørgensen*, slagtøj.  Finn Schumacker*, tuba.  Ole Simonsen, tuba.  Pall Solstein, horn.  Axel Tornehave*, slagtøj.  Martin Cholewa*, horn.  Carsten Rungstrøm, slagtøj.  Flemming Welander*, trombone.  Bo Valbjørn, slagtøj.  Bjarne Rasmussen*, baryton.  Ole Thrane*, trombone.

 

Desuden (ikke med på billedet): Henrik Hou Feddersen, trompet.  Peter Holling Yttesen, trompet.

Fyens Stiftstidende, lørdag 15. november 2014. 

FLR Musikkorps – genoprettet 16 NOV 2014 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus