Støtte fra fonde

FONDE OG INSTITUTIONER SOM HAR STØTTET RENOVERINGSPROJEKTET PÅ KASERNEN:

(I ALFABETISK ORDEN)

 

ACTIVATOR EVENTS

DEN FABERSKE FOND

FONDEN FOR FYNSKE BANK

INGENIØR N.M. KNUDSENS FOND

MØLLERENS FOND

ODENSE KOMMUNE

Odense Skt. Knud Internationale Rotary Klub

SLOTS OG KULTURSTYRELSEN

VELUX FONDEN

ØSTIFTERNE


Fonde og foreninger som tidligere HAR STØTTET MUSEET:

(I alfabetisk orden)

 

Albanifonden

Aslaug og Carl Friis Legat

Energi Fyns Almene Fond

A/S Fehr & Co Fond

Fionia FondEN

FONDEN HJEMMEVÆRNSGÅRDEN I KERTEMINDE

Foreningen Lunde Brand AF 1841

FORSVARETS BEFALINGSMANDS FORENING 

Fynske Frimureres Fond

HJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN

Ingeniør N.M. Knudsens Fond

Møllerens Fond

Nordeafonden

Odd Fellow Logerne i Odense, Den humanitære Fond

Odense Garnisons Privatkasse

ODENSE KOMMUNE

SIMON SPIES FONDEN

TOTALFORSVARSREGION FYN, SYD – OG SØNDERJYLLAND