Medlemsskab og kontingent

Fyns Militærhistoriske Museum (MILMUS), tilbyder dig medlemskab.

Foreningen Fyns Militærhistoriske Museum (oprindeligt navn: Fyns Militærhistoriske Samling) blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 6. juni 1996, og var resultatet af et stort ønske om at formalisere den store samling, der i årenes løb blev skabt på Odense Kaserne.

I forbindelse med nyordning af Forsvaret blev Fynske Livregiment opløst i 1991, og da kasernen  lukkede, tilbød Odens Kommune, at man huslejefrit kunne anvende KRAGSBJERGGÅRD, hovedbygning ved vandrerhjemmet.

17. november 2002 – på Fynske Livregiments 388 års fødselsdag – blev samlingen genetableret her.

Odense Kommune opsagde lejemålet her pr. 31 DEC 2015; pr. 01 JUL 2015 indgik Militærhistorisk Museum lejeaftale med fa. Estatia, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C.

Og 13 AUG 2016 kunne militærmuseet genåbnes på denne adresse, men efterfølgende er museet i 2017 blevet opsagt  og samlingen ligger lige nu pakket ned i kasser, mens der forhandles med Odense Kommune om et nyt sted til Museet.

Samlingens formål:

At indsamle, udstille og magasinere effekter med relation til fynsk militær gennem tiderne, besættelsestiden, modstandskampen på Fyn, danskere tjenstgørende i den engelske hær under og efter 2. verdenskrig, danskere til tjeneste uden for landets grænser (FN-tjeneste m.v.) samt Hjemmeværnsregion IV (Fyn) nu,  efter omstruktureringer i Hjemmeværnet: Hjemmeværnsdistrikt FYN.

Ved udstillingsvirksomhed og filmforevisning at bidrage til oplysning om militær- og krigshistoriske emner for garnisonens personel, hjemmeværnsenheder, skoleklasser, foreninger og studiegrupper m.fl.

Som medlemmer kan optages: Alle, der ved at indbetale kontingent viser interesse for Fyns Militærhistoriske Museum.

Kontingentet er fastsat til kr. 200,00 om året.


Medlemskab kan opnås ved at indbetale kontingent eller benytte nedenstående formular.

Netbank: Reg.nr. 1551 / konto nr. 16516902. Eller Mobilpay på 695339

Som medlem vil man bidrage til en videreførelse og udbygning af en fortidig, nutidig og fremtidig samling af militær historie fra bl.a. Fyn og om fynske soldater.

 

Indmeldelse

Undertegnede ønsker medlemskab af Fyns Militærhistoriske Museum

 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej