Video-CD-DVD

Nedenstående VIDEO-, CD.ROM og DVD kan udlånes.

 

DVD numrene 16 – 47 er i foråret 2008 modtaget fra HJV-Museet i Frøslev.

Hovedvægten af indholdet omhandler Besættelsestiden samt Hjemmeværnet på Fyn, med mange detaljer vedrørende det nedlagte Luftmeldekorps.

Video-, CD.ROM og DVD- oversigt

 

Video:

Nummer

Titel

Bemærkninger

1 – 7

World at War

26 afsnit

8

Den Danske Brigade – DANFORCE – 1943-45

 3 stk.

9

Dunkerque 9. april


10

Århus i majdagene 1945

(ca. 5 min.)

11

TV-udsendelser april- maj 1990 vedrørende besættelsen 1940 – 45

TV Fyn DR

12

Odense 9/4 1990 – Kransenedlægning, Anlæget Frøbjerg kl. 10 og Flakhaven kl. 12.


13

8 mm filmoptagelser. Foråret 1945 uden lyd. Lille udsnit af over 20 timers optagelser vedr. befrielse af 20 fanger d. 11/2 1945 fra Nyborg Statsfængsel.


14

9. April 1990


15

9. og 18. April 1993 (Soldaterforening)


16

Odense i krigens skygge 1940 – 1945


17

Åbning af Billedudstilling 25/4 1990. Billedfabrikken vedr. 9. april 1940

Kanal 49 d. 4/4 1990

18

Petter – 40 år efter


19

Danish Wartime

Film

20

Kuwait krigen

Dessert Shield/Dessert Storm

21

Film om EX ARMY


22

Maroccos foredrag samt HISAM på Kragsbjerg 15/2 – 2005


23

Den glemte armé

Interview med Leo Hansen, Helge "Congo Chris" Kristensen og Wratyslaw Banasik

24

Originale optagelser fra D-Dagen

Edinburg Tattoo 1995

EX-Army parader fra 1993 – 95 – 95


25

Feltbanen – kanal 53

17. november 1984

Dronningens besøg i 1986


26

Dronningens besøg


27

Genindkaldelse af III/FLR NOV 1987


28

Odense 1000 Års Jubilæum 1988 Fynske Livregiment ParadeFakkeltog og fyrværkeri


29

Interview med værnepligtige hold juli 1989


30

Smalfilm overspilninger og videooptagelser af Jubilæumsstævne


31

Diskussion mellem Villy Søvndal og Ulrik Kragh angående U-både


32

Frankrig

Tattoo i Växjö


33

Samvirkets tur til Växjö

Soldaterjubilæer i 1980’erne

Paradde ved FLR

Nyt fanebånd til FLR fane


34

Ex-Army 45’s parade på Odense kaserne i 1999


35-39

1. Verdenskrig

- Tilværelsen ved Vestfronten

- U-bådskrig, Fastlandsblokade samt USA ind i krigen

- Revolution og anden uro samt mytterier

- Tysk offensiv i 1916 samt Mellemøsten

- De sidste kampe på Vestfronten og på Balkan

40-44

Tyske generaler

Tyske generaler

Generalfeltmarskal

-40 Wilhelm Keitel

-41 Erik von Manstein

-42 Friederich Paulus

-43 Erwin Rommel

-44 Ernst Udet

45

HISAM-interview i lokal-TV 07 JUN 2007


 

CD ROM:

Nummer

Titel

Bemærkninger

1

NATO 2000

NATO rolle og arbejdsmetoder i ord og billeder

2

Mannerheim, Carl Gustav Emil, 1867 – 1951

Mannerheims liv i tekst og billeder

3

Frit Danmark

Skrevet af pens. Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen

Skrevet i anledning af 60-året for Danmarks befrielse. (ca. 300 sider)

4

Mordet på Kaj Munk

Skrevet af pens. Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen

Baseret på breve til forfatterens familie og vennerne omkring Kaj Munk

5

Flyveblade – Leaflets

Skrevet af pens. Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen

Flyveblade fra 2. Vervenskrig fra flere forskellige lande

6

Havørnens skæbne 29 august 1943 på Stammenakke.

Skrevet af pens. Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen

Fotografisk raportage som tillæg til forfatterens bog "math-elever årgang 7. juli 1943

7

Dansker i engelsk tjeneste i Indien og Palæstina 1946 – 48

Kopi af soldaterpapirer og fotos fra tjenesten i Palæstina

8

St. Dyrehave, Minedepot.

Skrevet af pens. Orlogskaptajn Jørgen Strange Lorenzen.

Miner og deres historiske udvikling og anvendelse.

 

DVD:

Nummer

Titel

Bemærkninger

1

Oplevelser fra FYN fra 1918 til i dag

Fra serien "Danskernes egen historie"

2

DANOR bataljonens indsættelse i Gaza 1956 og de første dage

Udgivet i anledning af 50 årsdagen for udsendelse af de første FN-fredsbevarende militære styrker.

3-9

Vietnam

- A long and brutal war

- The helicopter war

- The Grunt’s war

- The enemy

- The Air Force at war

- Here come the   Marines

- The Navy in Vietnam

10

Secrets of World War II

Adolf Hitler’s Last Days The greatest Sea/Air Battle in History

11

The T-Force Story 1944 – 48.

(Engelsk specialenhed)

T= Target. Enhedens mål var i Nordvesteuropa at sikre sig tyske videnskabsfolk og tysk teknik før russerne.

12

Oplevelser fra Østjylland fra 1909 til i dag.

Fra serien: Danskernes egen historie

13

Modstanden vokser. Livet under besættelsen 2

Fra serien: Danskernes egen historie

14

Den sidste vinter

Spillefilm om den danske modstandsbevægelse den sidste vinter under 2. Verdenskrig

15

Tyskerne kommer. Livet under besættelsen 1

Fra serien: Danskernes egen historie.

16

På grænsen mellem liv og død

Tidligere fanger fra Frøslevlejren

17

Tysk terror op til befrielsen i maj 1945

Tidligere modstandsmand Poul Rytter Hansen fortæller

18

NAZI Tyskland og Hitler

Komisk film med tegnefilmindslag (Engelsk)

19

Adolf Hitler parader

I komisk form og udført bl.a. som Anders And

20

De fem år

Danmark under besættelsen

21

Dachau Neuengamme


22

Auschwitz


23

Fra undertrykkelse til befrielse 1940 – 1945

Fra starten af 2. Verdenskrig m. tyskernes besættelse m.m.

24

Danmark i lænker 1940 til 1945


25

Tysk indrykning i Sønderjylland 9. April 1940

Bl.a. Søgaard

26

De tyske tropper forlader Danmark Feltmarskal Montgomery i København

Hjemmeværnets oprettelse i 1949


27

Den Danske Brigade DANFORCE Hjemkomsten til Helsingør

Hverdag med træning og øvelser.

Opgaver i Sønderjylland.

28

Den tredje dimension NATO OTAN

Militære begivenheder bl.a. med angrebet på Danmark 9. April 1940.

29

"Det er vi"

Præsentation af Hjemmeværnet

30

Hjemmeværnsskolen Nymindegab og Slipshavn 1996


31

Slipshavn 1956

Uddannelse på flere af marinehjemmeværnets skibe

32

Hjemmeværnets videoavis nr. 1. JUL 1992

Uddannelse på HJV-skolen i Nymindegab, nye hjemmeværns fartøjer, interview med Rud Gottlieb og Erik Tranum m.m.

33

HJV Magasinet Uge 24 – 2004

Patruljekompagni/HOK m.m.

34

Jæger

Viser uddannelsen og tjenesten som Jægersoldat.

35

Luftmeldecentralen Odense

Detaljeret gennemgang af hvordan man arbejder.

36

Med kikkert i hånd, LVD Aalborg 1992

Luftmeldetjeneste før og nu

37

Royal Observer Corps ROC 4. Group fra England besøger LMD Odense 1990


38

Aktiv fritid med de blå

 38

Aktiv fritid med de blå

Flyverhjemmeværnet LMK. LAVAC i Odense

39

LVD Odense

Gennemgang af kort over luftmeldeposter og interviews

40

LMK Videoavis JAN 1993

Interview med ældre medlemmer af LMC besætning i Odense

41

Dette er Danmark – Aktiv fritid i HJV 1983

Glimt fra skolerne Nymindegab og Slipshavn

42

Skal ikke blive glemt.

Om Sydslesvig og Danmark.

43

Med FN i Sinai og Ghasa.

Det danske FN kommando i deres daglige tjeneste.

44

Danske FN-soldater i Ghasa, på Cypern og i Congo.


45

DANFORCE

Den Danske Brigades 50 års jubilæum i Sverige 1995

46

Kendetegn ved A-eksplosioner

ABC Våben. Amerikansk instruktions video med dansk tale

47

The Bulls Eye’s War

Engelsk DVD om moderne krig i halvfjerserne med fly og panser og med historisk tilbageblik til verdenskrigen m.m.