FOREDRAG

Foredragene afholdes på anførte datoer kl. 19.00 på Dannevirkes Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.

Bemærk: Der er entré på 50 kr. ved indgangen for alle, der kan kun modtages Mobilpay eller kontanter


Parkering kan ske frit på kasernens parkeringsplads på adressen Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C, kun ca. 200 m fra Dannevirke. 

Adgang til kasernen når man kommer inde fra byen: kør ca. 200 m forbi Dannevirke og drej direkte ind ad hovedporten.

Når man kommer ude fra: passer lyskrydset ved hospitalet, foretag en u-vending i næste lyskryds og kør ca. 200 m forbi Dannevirke og drej direkte ind ad hovedporten. 

Foredrag d. 19. januar 2022 kl. 19.00


Et foredrag om livet set fra pilotens sæde.

John Møller Sørensen vil berette om sin tjeneste som jagerpilot i Starfighter (F-104) og Fighting Falcon (F-16)


Besøgende skal medbringe gyldig Corona pas eller gyldig test.

Endvidere er der krav om mundbind, når man er stående/gående


Foredrag 16. februar 2022 kl. 19.00

Overskrift: Jugoslavien tur/retur - en dagbog fra A-Coy


Foredraget vil fokusere på A-kompagniet, som blev indkaldt til tjeneste ved DRLR i 1994 (DIB). Efterfølgende udsendt i rammen af FN til Kroatien i august 1995, og slutteligt udsendt i rammen af NATO (IFOR) i januar 1996 til Bosnien. Foredraget er bygget op som et koncentrat af væsentlige, og til tider dramatiske, begivenheder fra perioden, set gennem en ung officers øjne (NK/KMP), og bygger på 25 år gamle uredigerede dagbogsoptegnelser og tilhørende billedemateriale.

Foredrag d. 16. marts 2022 kl. 19.00


Foredragsholderen Børge Møller vil berette om sine kontakter til medlemmerne af ”Band Brothers” og om sine ture til disses slagmarker mv.

Foredrag d. 13. april 2022 kl. 19.00


Tidligere kaptajn i firmaet A. P. Møller Mærsk, Jens Christian Christiansen, vil fortælle om sit liv fra dæksdreng til kaptajn.