Forening og stab

Bestyrelsen: 

 

Tilforordnede:

Per Chr. Andersen

Gunner Pedersen,

Johannes Lollesgaard

Jesper Juul Isaksen

 

 

Revisorer: 

Jørgen Emdal Larsen og Søren Baj Lund

 

 


Museets stab:

Søren Rabenhøj, sekretær

Svend Arne Sørensen, bibliotek

Finn Antonsen, bibliotek


 

 Kustoder:

Lars Neumann

Søren Rabenhøj

Ole Madsen

Hans Junker Dreiøe

Peter Davidsen

Søren Baj Lund

Jørgen M. Hansen

Svend Arne Sørensen

Finn Antonsen

Henrik HF Pedersen

Jan Ove Rasmussen

Svend Erik Grønvald

Anders Mortensen

Gunnar Bach Johansson

Svend Kraul

 

 

Formidlingsudvalg:

Per Chr. Andersen

 

 

Fondsansøgninger:

Per Chr. Andersen og Johannes Lollesgaard

 

 

Kommunikationsudvalg:

Søren Rabenhøj


 

 

Foredragsudvalg:


Flere udvalg er forberedt og aktiveres når der foreligger konkrete opgaver

Lars Neumann, formand

Anders Skjødt Sørensen, næstformand

Søren Rabenhøj, sekretær

Irene Andersen, kasserer

Anders H. Rasmussen

Claus Skaarenborg

Suppleant: Svend Kraul