De gode historier

Der er tilkommet museet mange spændende effekter og klenodier igennem tiderne, alle med en eller anden form for relation til den militære historie på Fyn.

Herunder kan man læse nogle af de sjove historier, vi også ligger inde med:

Danmarks yngste lotte

Den hidtil yngste kvinde i Forsvaret var den lille lotte, frøken Lis Bjerggaard Clemensen. Hendes far sergent J.B. Clemensen fik sypigerne til at sy en tro kopi af den danske lotte uniform. Hun fik dog desværre ikke ret megen glæde af uniformen, da de på den første gåtur ned af gaden tilfældigt mødte brigadechefen, der anså hendes beklædning for ukorrekt og meget upassende, da hun var en civil person i uniform. Af den grund hun blev beordret at til at skifte tøj øjeblikkeligt. Billedet er taget i 1949 og vi vil skyde hendes alder til at være ca. 5 år på daværende tidspunkt.

Uvenner i livet og døden

Førhen var det i fredstider ikke ualmindeligt at kongen lejede soldater ud til andre lande. Det var en god måde at holde soldaterne beskæftiget på og ikke mindst en god mulighed for at få lidt ekstra penge i statskassen. I perioden 1689-1698 lejede Kong Christian d. 5. 7000 mand ud til England. Det Fynske Liveregiment udlånte 687 mand og 42 heste. Blandt disse 7000 mænd var Løjtnant Daniel Stricker og kornet Johannes Frederik Bülow. De to var dødeligt uvenner. Da de på et tidspunkt befandt sig alene mundede stridighederne ud i en duel, hvor løjtnanten fik et dræbende stød i hjertet. Det var på den tid strengt forbudt at duellere og kornetten blev derfor dømt til døden ved krigsret. Henrettelsen fandt sted med adskillige tilskuere, for sådan var det dengang. Englænderne var meget imponerede over at bødlen var i stand til at foretage eksekutionen med et enkelt hug. Dette var dog ikke straf nok, så duellanterne blev tilmed begravet side om side ved Sct. Marys Church i Beverly, hvor de nu i tid og evighed må hvile og skændes sammen.

Hvis din vej en dag leder dig forbi Beverly, vil du finde den viste mindeplade over soldaternes grav. Mindepladen bærer følgende inskription:

 

”Here two young Danish Soldiers lye.

The one in quarrell chanch’d to die;

The others Head by their own law.

With Sword was server’d at one blow”

For druknedes redning

Denne store skinnende medalje, med rødt/hvidt bånd, er medaljen For Druknedes Redning, som kong Frederik VII i 1857 overrakte premierløjtnant F.H.E.H. Stockfleth som belønning for at have reddet en 8 årig dreng fra druknedøden.

H.C. Andersen

Som studerende ved Københavns Universitet indtrådte den senere så berømte forfatter Hans Christian Andersen den 23/10 1828 i 2.kompagni af Kongens Livkorps under kaptajn H.A. Thuff, hvor han gjorde tjeneste indtil den 28/2 1834.At H.C. Andersen nød sine kammeraters tillid ses af, at kammeraterne den 20/2 1830 valgte ham som underofficer (korporal).Billedet herunder viser, hvorledes livkorpsets menige var uniformeret på H.C. Andersens tid

Garnisonens maskot gennem 12 år, Korporal 23

I 1912 kom denne lille hund, som hvalp, løbende. Den var både mishandlet og udsultet. Vagten, med soldaternummeret 23, deraf hundens navn, brød alle regler og tog sig af den lille hund.

Hunden, som befandt sig godt i det militære miljø, fik lov til at blive på kasernen indtil han afgik ved døden i 1924.

Han var alle soldaters kæledægge og fulgte dem i tykt og tyndt. Også marchen frem og tilbage mellem Odense og Borris i forbindelse med kompagniernes fægtnings- og skydeøvelser klarede 23, og det vil sige 150 kilometer hver vej.

Efter to års tjeneste blev 23 forfremmet til korporal, hvilket blev visualiseret ved, at de to vikler blev klippet på hver forbov, ligesom tallet 23 blev indklippet på hundens flanker. Det var sikkert soldaternes lidt for venlige behandling, der gjorde, at korporal 23 blev noget kræsen – for at sige det mildt. F.eks. fandt det meget kendte næringsmiddel rugbrød ikke nåde for hundens smag. Kun pålægget …