Musikkorpsets besætning 1953-1997

Musikkorpsets  besætning  1953-1997

Musikkorpset var besat med 1 musikdirigent og 16 faste musikere (heraf én med funktion som stabstambour og én som vicedirigent). Desuden (som regel) 5 værnepligtige musikere. – Mange musikere (såvel professionelle som amatører) har på den måde haft stor gavn af deres soldatertid. Strygere og træblæsere har fungeret i slagtøjsgruppen. Ordningen med værnepligtige musikere ophørte i 1973. Derudover har der i perioder været løsere ansatte assistenter under forskellige ansættelsesforhold.

 

Musikdirigent :

1953 – 1961  : Hans W. Kofoed

1962 – 1976 : Paul Jacobsen

1976 – 1977  : Alex Hansen (konstitueret)

1977 – 1997  : Erik  Hammerbak

 

 

Vicedirigent :

1953 – 1961  : Hans Ejler Skjerning

1961 – 1983  : Alex Hansen

1983 – 1988  : Arne Kærslund

1988             : Ove Rungstrøm

1988 – 1996  : Kaj Kruse

1996 – 1997  : Per Hyttel

 

 

Stabstambour :

1953 – 1981  : Niels Danielsen

1981 – 1997  : Axel Tornehave

 

 

Piccolo  1 :

1953 – 1968  : Harry Kusk

1968 – 1988 : Poul Erik Hansen

1989 – 1990 : Birgitte Leth Jensen

1991 – 1992  : Rikke Øland

1992 – 1997  : Olav Ploug-Jørgensen

 

 

Piccolo  2 :

1953 – 1968  : Poul Erik Hansen

1968 – 1973  : Tonny Eliasen

 

I korte perioder omkring 1968 spillede Jørn William Knudsen og Tage Nicolaisen også piccolo. Fra 1953 blev der spillet med As piccolo, som var 1. stemmen (Harry Kusk), og Es piccolo, som var 2. stemmen (Poul Erik Hansen). Fra 1968 blev der spillet med 2 Es cornetter med Poul Erik Hansen på 1. stemmen. I 1973 blev 2. piccolostemmen  nedlagt. Man brugte i stigende grad  brass band arrangementer, hvor der kun var én piccolostemme.

 

Cornet 1 :

1953 – 1963  : Arne Christensen

1963 – 1989  : Martin Møller

1989 – 1997  : Per Hyttel

 

Cornet 2 :

1953 – 1966  : Alex Hansen

1967 – 1997  : Jørn William Knudsen

 

Trompet 1 :

1953 – 1955  : Harald Huess

1955 – 1961  : Per Iversen

1961 – 1988  : Arne Kærslund

1988 – 1997  : John Frederiksen

 

Trompet 2 :

1953 – 1955  : Per Iversen

1955 – 1988 : Kurt Pedersen  (assistenter i DMF-perioden)

1989 – 1997  : Martin Møller

 

Trompet 3  / Cornet 3 :

1953 – 1963  : Oscar Christensen (Niels Danielsen)

1963 – 1966  : Arne Christensen

1966 – 1970  : Tage Nicolaisen

 

Horn 1 :

1953 – 1968  : Frode Pedersen  (althorn)

1968 – 1983  : Alex Hansen (althorn)

1984 – 1997  : Inge Haaning (valdhorn)

Horn 2 :

1953 – 1966  : Holger Hansen (althorn)

1967 – 1968  : Alex Hansen (althorn)

1968 – 1991  : Harry Kusk (althorn – senere valdhorn)

1991 – 1997  : Martin Cholewa (valdhorn)

 

Horn 3 :

1962 – 1981  : Niels Danielsen

 

Baryton 1 / Euphonium (Basun 1) :

1953 – 1954 : Børge Hansen

1954 – 1961  : Ole Koch Sørensen 1961 – 1962 : Ole Engler

1962 – 1997  : Kurt Jensen

 

Basunstemmerne var i mange år delt op i 1. 2. 3. og 4. basun. 1. basun og 4. basun blev spillet på baryton – senere benævnt som euphonium. Med indførelsen af trækbasuner (i 1963) gik man over til at betegne basunstemmerne som 1. baryton  (euphonium), 1. trombone og 2. trombone og  2. baryton.  Senere kom 3. trombone (basbasun) til.

 

Baryton 2 (Basun 4) :

1970 – 1997 : Tage Nicolaisen

 

Trombone 1 (Basun 2):

1953 – 1954  : Ole Koch Sørensen

1954 – 1969  : Ove Rungstrøm

1969 – 1979  : Ole Thrane

1979 – 1981  : Bjarne Rasmussen

1982             : Lars Haugaard

1982 – 1984  : Jan Mortensen

1984 – 1986  : N. O. B. Johansen

1987 – 1988  : Bettina E. Jensen

1988 – 1997  : Anders Christensen

 

Trombone 2  (Basun 3):

1953 – 1954  : Ove Rungstrøm

1954 – 1969  : Børge Hansen

1969 – 1988  : Ove Rungstrøm

1988 – 1997  : Flemming Welander

 

Trombone 3 (Basbasun):

1975 – 1997 : Jacob Svendsen

 

Tuba 1 :

1953 – 1961  : Hans Ejler Skjerning

1961 – 1968  : Ib Dahl Hansen

1968 – 1996  : Kaj Kruse  (og 1973 – 75 : Jakob Svendsen)

 

Tuba 2 :

1953 – 1983  : Verner Nielsen

1983 – 1987  : Finn Schumacker

1988 – 1997  : Henrik  Heick

 

Janitshar 1 :

1953 – 1963  : Kurt Florup

1963 – 1967  : Preben Vang Jensen

1967 – 1968  : Jan Jerichau

1969 – 1971  : Christian Halgreen

1971 – 1997  : Jan Jørgensen

 

Janitshar 2 :

1981 – 1997 : Axel Tornehave