Musikkorpsets historie

Uddrag af Odensebogen 1998 Byhistorisk Udvalg i kommission hos Syddansk Universitetsforlag.