Formål
 • Museet har en unik samling af effekter fra de ca. 2500 danske soldater, som gik i engelsk tjeneste på en treårig kontrakt 1945 – 48. Danskerne gjorde tjeneste i 42 regimenter i 19 lande.
 • Der udstilles effekter og fortælles om danskeres tjeneste i udlandet fra 2. verdenskrig og frem til nutiden, herunder særlige afsnit om Det Danske Kommando i Tyskland, Den Danske Brigade i Sverige, hvor 4800 landflygtige danskere gjorde tjeneste, tjeneste i Mellemøsten 1956 – 67 og 51 hold på Cypern 1964 – 74.
 • Særligt afsnit om alle de jyske regimenter, der under krigen efter tysk ordre blev flyttet til Fyn, hvor vi har historier fra alle berørte byer.
 • Museet har omkring 20 frivillige ”ansat”, der virker som ”håndværkere” og kustoder
 • Museet har en aftale med Odense skolevæsen ,om at eleverne gratis kan komme på besøg og se museet og samtidig få en orientering om forsvaret m.m.
 • Vi har en aftale med de studerende på universitetet, der kan frit komme på museet for at finde oplysninger og hjælp. Hvis de har behov.
 • Museet har endvidere en aftale om, at de studerende vil være behjælpelige med at opbygge samlingen, samt stå for specialudstillinger.
 • Flere studerende og færdiguddannede har været i praktikforløb på museet. Enten i forbindelse med studie eller i arbejdsløshedspraktik.
 • Vi har en aftale med Veteranhjemmet, om at beboerne frit kan komme på museet og hjælpe til i et ”trygt” miljø.
 • Museet optræder som ” paraplyorganisation” for de omkring 20 forsvarsvenlige organisationer på Fyn, som kan få hjælp og anvende museet lokaler m.m.
 • Museet er erklæret demensvenligt og har en aftale med kommunens plejehjem om at vi arranger besøg og rundvisning.
 • Vi afholder ca. 8 foredrag om året, som alle kan deltage i.” Derudover arrangeres 5 cykel- og gåture rundt i Odense til steder hvor der var aktioner under besættelsen 1940 – 45
 • Odense kommune har overdraget den tidligere administrationsbygning samt de to pavilloner til museet.
 • Vi bygger vores nye museum op etapevis. Stueetagen er næsten færdig, baseret på tilskud på 2 mio. kroner fra Finansloven til at skyde arbejdet i gang.