Fyns livregiments historie

I løbet af 1600-tallet var Danmark og Sverige i krig ikke færre end fire gange, men den første var den såkaldte “Kalmarkrig”, 1611-1613 og denne var den direkte årsag til at Fynske Livregiment blev oprettet d. 17.november 1614.


Regimentet deltog i sin 377år lange historie i samtlige krige, og hvor ses på kortet herover som Danmark var involveret i.


Bataljoner af Fynske Regiment var i 1600 og 1700 tallet i to tilfælde udlånt til fremmed krigstjeneste.


Den første gang i årene 1689-1698 til engelsk krigstjeneste under religionskrigen i Irland og  deltog derefter i kampene mod franskmændene i Flandern. Igen fra 1699-1713 indgik en fynsk bataljon i den danske styrke på 10.500 mand, som blev udlejet til engelsk-hollandsk tjeneste under den spanske arvefølgekrig.

Betegnelser for regimentet:


17 November 1614 – Fynske Fenle Knægte af Jydske Regiment Landsfolk

1661 – Fyenske Landregiment til Fods

1679 – Fyenske Regiment

1729 – Prins Frederiks Regiment

1730 – Fyenske geworbne Regiment

1749 – Kronprins Christian Regiment

1766 – Kongens Regiment

1808 – Kronens Regiment til Fods

1839 – 3. Livregiment til Fods

1842 – 4. Linie Infanteri-Bataillon

1860 – 4. Infanteri-Bataillon

1863 – 4. Infanteri-Regiment

1865 – 4. Infanteri-Bataillon

1867 – 4. Bataillon

1 November 1951 – Fynske Livregiment (6. Regiment)


(Delvis efter: ‘Fast i Nød’. Fynske Livregiment 1614-1964 (Hans Henrik Jacobsen)