Supplerende billeder mm.

Lidt fra en svunden tid.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse

Fra den nordiske mytologi ved vi, at regnbuen hedder Bifrost og er en bro, der går fra himlen til jorden. Guden Heimdal står vagt ved Bifrost og er klar til at gribe Gjallarhornet (eller ”gjalderhornet”) og blæse alarm, hvis fjenden pludselig skulle dukke op. Heimdal med Gjallarhornet er således Danmarks første militærmusiker. (Tegningen af Heimdal stammer fra ”Odins Væddemål”, hæfte 3 i Peter Madsens Valhalla-serie)

Et lille udvalg af fortidens militære musikinstrumenter. (Fra Knud Lindhard : Klingende Spil, 1932)

Fynske Regiment i længst forsvundne dage. (Maleri af  F. C. Lund på Det kgl. Garnisonsbibliotek, her anvendt som cover på musikkorpsets sidste CD)

H. C. Lumbyes ”svendebrev” som regimentsmusiker  (gengivet i Godtfred Skjerne: H. C. Lumbye og hans Samtid, 1946). Teksten lyder : Jeg underskrevne Chr. Fred. Hansen  Stabs-Trompeter ved det Kongelige Fyenske Regiment lette Dragoner   gjør hermed vitterligt, at da Hans Christian  Lumbye født udi Kiöbenh af erlige Forældre har fra 1. Jannuarii 1824 af mig har lert Trompetter Konsten og i den Tid opført sig skikkelig, flittig ædruelig og lærvillig  saa har jeg efter hans udstandne Læretid og Prøve paa sin Duelighed, hermed formeligen skuldet meddele ham sit Lærebrev med tienstligt Anmodning til alle Forekommende af Trompetter Konsten ham som udlært Trompetter at ville agte og ansee.Stabsqvarteer, Odense den 7de Jannuarii 1825. C. F. Hansen   Stabs-Trompetter ved Fyenske Regiment lette Dragoner. At den udlærte Trompetter Hans Christian Lumbye, der som meldt har udstaaet sin Læretid og aflagt Prøve paa sin Konst, er antaget som Trompetter ved Regimentet bevidnes herved. Hans Kongelige Maiestæts til Dannemark etc. etc. bestalter Generalliutenant  Chef for Fyenske Regiment Lette Dragoner  commanderende Genneral i Fyen og Langeland  Storkors og Dannebrogsmand Gr. af Ahlefeldt Laurvig.

6. Regiments Musikkorps, Odense, ca. 1900  (Militærhistorisk museum, Odense)

Avisudklip. Fyens Stiftstidende 21. april 1975. Billedet er fra ca. 1922.

6. Regiments Musikkorps, 1927. (Chr. Davids foto. Niels Hansen)Bageste række fra venstre : K. Eriksen, Vilh. Petersen, Oscar Christensen, Sv. Aage Nielsen Midterste række fra venstre : Louis Hansen, A. Poulsen, Otto Andersen, Jørgen Jensen, Rosenkvist, Falkenberg, Forreste række fra venstre : Chr. Jensen, Dalborg, Musikdirigent Georg A. Madsen, Oscar Jensen, Carl Larsen.

March gennem hovedvagten på Odense Kaserne ca. 1927. (Niels Hansen)

Hjemmarch fra Højby 1927. Uniformsmæssigt var man midt i en brydningstid, og de fynske regimentsmusikeres uensartede påklædning var absolut ikke enestående i landet. Men de var som militærpersoner naturligvis i uniform, hvilket jo i virkeligheden betyder at være ens klædt ! (Niels Hansen)

6. Regiments Musikkorps, nedlagt 1932. (Fra Knud Lindhard: Klingende Spil)Bageste række fra venstre : Sv. Nielsen, V. Petersen, J. Jensen, A. Sørensen, O. Christensen, O. Andersen, K. Larsen, M. Hansen. Forreste række fra venstre : A. Poulsen, K. Eriksen, C. Jensen, Musikdirigent V. Christensen,  O. Jensen, L. Hansen, C. Petersen.

Rundskuekoncert 1943 i Fyns Forum. 2. og 3. Regiments Musikkorps spiller samlet. Regimenterne var på det tidspunkt garnisoneret i hhv. Faaborg og Nyborg. (Niels Hansen)

Programmet for koncerten på Odense Kaserne 2 dage før det nye musikkorps’ første koncert for offentligheden.

6. Regiments Musikkorps 1954. Fra venstre (”VP”  = værnepligtig musiker) : Niels Danielsen, Harry Kusk, Poul Erik Hansen, Harald Huess, Arne Christensen, Per Iversen, Oscar Christensen, Alex Hansen, VP til frivillig eftertjeneste Kurt Pedersen, Hans Ejler Skjerning, VP  Balslev, Musikdirigent Hans W. Kofoed, VP  Jørgen Pedersen, VP  Claus (?), Kurt Florup, VP  ”Fessor”, Børge Hansen, Ove Rungstrøm , Ole Koch Sørensen, Holger Hansen, Verner Nielsen, Frode Pedersen. (Fra tidsskriftet Nodestolen, april 1959)

Forberedelse til en Jyllandstur 1954. Bussen pakkes. (Fra Fyens Stiftstidendes serie med gamle billeder, 3. marts 2004)

Utraditionel koncert i Odense Rådhushal. Musikkorpset er besat med saxophoner  – fra venstre: Børge Hansen, Holger Hansen, Alex Hansen, Arne Kærslund. (Fyens Stiftstidende 17. febr. 1958)

Koncert i Odense Rådhushal ca. 1960. Solist Kurt Florup, vicedirigent Hans Ejler Skjerning. (Niels Hansen)

Eksempel på koncertprogram 1961.

Koncert på Flakhaven i begyndelsen af 1960’erne. Her holdt musikkorpset også koncerter tilbage i  Carl Nielsens tid. (Fra jubilæumsskrift ved Fynske Livregiments 350 årsdag 1964. Foto: Mogens Knudsen)

6 ansøgere til den ledige plads i musikkorpset efter Ole Engler. Vinderen af konkurrencen blev Kurt Jensen. Flere af ansøgerne har siden haft en fin musikerkarriere. (Fyens Stiftstidende 18. april 1962)

Den 18. maj 1966 fejredes 25 året for genoprettelsen af de danske regimentsorkestre med en stor koncert på Fyns Forsamlingshus, hvor alle 5 musikkorps var samlet. (Foto: Mogens Knudsen, Fyns Tidende)

Fynske Livregiments Musikkorps og Trommekorps i  Kerteminde, november 1964. Stabstambour Niels Danielsen. (Militærhistorisk museum)

Koncert på Odense Kommunes alderdomshjem, Sdr. Boulevard, en varm sommerdag i 1973. Både beboerne og personalet (i de åbne vinduer) nyder musikken. Musikdirigent Paul Jacobsen, solist  Jan Jørgensen.  (Niels Hansen)

Eksempler på koncertprogrammer  anno 1973

Eksempel på musikkorpsets tjenesteplan 1973

I 1994 var Musikkorps Fyn sendt til det tidl. Jugoslavien i forbindelse med den danske militære indsats i området. Påklædningen var feltmæssig: Kampuniformer og blå FN-baretter. (Jan Jørgensen)

Musikkorpset i koncertgalla (hærens selskabsuniform) fotograferet i Odense Rådhushal ca. 1992.

Musikkorpset foran H. C. Andersens hus ca. 1992. Fra venstre: Musikdirigent Erik Hammerbak, Henrik Heick, John Frederiksen, Kaj Kruse, Martin Møller, Jakob Svendsen, Kurt Jensen, Per Hyttel, Flemming Welander, Inge Haaning, Rikke Øland, Anders Christensen, Jørn William Knudsen, Tage Nicolaisen, Jan Jørgensen, Axel Tornehave, Martin Cholewa.  (Fra en folder om musikkorpset)

Koncert i Kongens Have 1982. (Foto: Mogens Gaardbo)

Koncert i Odense Rådhushal 1979. Dirigent Erik Hammerbak.  (Militærhistorisk museum)

Fynske Livregiments Musikkorps i spidsen for vagtparaden på Graasten Slot 1983. På fløjen vicedirigent Alex Hansen, stabstambour Axel Tornehave. (Militærhistorisk museum)

Forskelligt fra den sidste halve snes år inden nedlæggelsen.

Internt program for musikkorpsets sidste offentlige koncert. Flakhaven 15. juni 1997.

Musikkorps Fyns sidste koncert for offentligheden. (Fra Odensebogen 1998)

Inge Haaning, Danmarks første kvindelige militærmusiker (Fra artikel i Familie Journalen nr. 15, 1984)

Dirigenter ved regimentsmusikken i Odense (infanteriet). (Portrætterne findes på Militærhistorisk Samling, Odense)

Fynske Livregiments nyoprettede tambourkorps 1962 (K. E. Christoffersen foto. Kurt Florup)

Anmeldelse af Mozarts opera “Tryllefløjten” (Politiken 12. september 1991)